Vatten & lufttemperaturer på stränderna i Malmö

  RIBERSBORG
DATUM TID VATTEN LUFT
 
2015-09-15  12.00  14° C   17° C  
2015-09-15  10.30  14° C   16° C  
2015-09-14  16.00  15° C   19° C  
2015-09-14  12.00  15° C   19° C  
2015-09-14  10.30  15° C   19° C  
  SIBBARP
DATUM TID VATTEN LUFT
 
2015-09-15  12.00  14° C   14° C  
2015-09-15  10.30  14° C   14° C  
2015-09-14  16.00  15° C   15° C  
2015-09-14  12.00  15° C   17° C  
2015-09-14  10.30  15° C   19° C  
  KLAGSHAMN
DATUM TID VATTEN LUFT
 
2015-09-15  12.00  14° C   16° C  
2015-09-15  10.30  14° C   16° C  
2015-09-14  16.00  15° C   18° C  
2015-09-14  12.00  15° C   18° C  
2015-09-14  10.30  14° C   17° C  
 
 
 
  SCANIABADET
DATUM TID VATTEN LUFT
 
2015-09-15  12.00  14° C   15° C  
2015-09-15  10.30  14° C   13° C  
2015-09-14  16.00  15° C   19° C  
2015-09-14  12.00  15° C   17° C  
2015-09-14  10.30  15° C   17° C  
 
  SUNDSPROMENADEN
DATUM TID VATTEN LUFT
 
2015-09-15  12.00  15° C   16° C  
2015-09-15  10.30  14° C   15° C  
2015-09-14  16.00  15° C   18° C  
2015-09-14  12.00  15° C   17° C  
2015-09-14  10.30  15° C   16° C  
 

 

© 2005 L.E.C. & CITY JOUR